Aktualno OG sada Ogulin

Novi potencijalni investitori na Bjelolasici?

Gradonačelnik Dalibor Domitrović i njegovi zamjenici Ivana Salopek Šumonja i Daniel Vukelja  u gradskoj su upravi primili nove potencijalne investitore zainteresirane za ulaganja u HOC Bjelolasica. Radi se o predstavnicima dviju tvrtki; jedne sa sjedištem u Zagrebu i druge sa sjedištem na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon inicijalnog razgovora u uredu gradonačelnika, na kojem je potencijalnim ulagačima objašnjena problematika oko olimpijskog centa, te je odgovoreno na njihova pitanja koliko je to bilo moguće obzirom da je isključivo stečajni upravitelj mjerodavan odgovoriti na neka od njih, investitori su u pratnji gradonačelnika i njegovih zamjenika obišli kompleks HOC-a kako bi se osobno na terenu uvjerili u stanje nekretnina.

Investitori su sastanak i obilazak HOC-a Bjelolasica organizirali s gradonačelnikom nakon što su se bezuspješno pokušavali dogovoriti sa stečajnim upraviteljem. Naime, nakon inicijalnog telefonskog dogovora, više nisu uspjeli s njim stupiti u kontakt.

Predstavnici investitora nisu mogli dati konkretne odgovore na pitanja o daljnjim koracima koje će poduzeti, te namjeravaju li se javiti na idući natječaj, s obzirom da su ovamo došli samo kako bi izvidjeli situaciju na terenu, te nakon toga izvijestili uprave u svojim tvrtkama. Međutim, temeljem iskustava sa sličnim natječajima na kojima su sudjelovali po cijelom svijetu, investitori su vezano za ovaj stečajni postupak HOC-a Bjelolasica imali pritužbe na kvalitetu dokumentacije objavljene na internetu u smislu da nije ažurirana, nema sumarnog sažetka, da je konfuzna („kao rebus slagalica“), nema prijevoda na niti jedan strani jezik, pa čak niti engleski koji se uobičajeno koristi u ovakvim postupcima.

S obzirom da je sve navedeno evidentno, nameće se pitanje je li stečajnom upravitelju uopće cilj HOC Bjelolasica prodati i staviti u funkciju, ili mu je cilj voditi stečajni postupak do mirovine-pitaju se u gradskoj upravi.