Od jutra, pa skoro do mraka!

Nakon što je usvojen gradski proračun za 2019. godinu, vijećnici ogulinskog Gradskog vijeća nastavili su sa raspravama i donijeli niz odluka vezanih uz proračunska sredstva. Tako su većinom glasova prihvaćeni: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina, Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2019. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina, Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina, Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture, Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture,  Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru , Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa,  Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe, Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću , te Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin.

Prihvaćeno je i Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2018. godinu, koje je podnijela direktorica Sonja Drašković, a potom i Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Ogulina, Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama zaklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Ogulina, Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Lidar d.o.o. za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin, Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Monterra d.o.o. za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“, Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Sveti Petar, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Ogulinski Hreljin, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potrebe provođenja programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ za područje Grada Ogulina (obuhvat unutar Projekta IV: Gradovi Ogulin i Slunj te Općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Rakovica), te na koncu izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan, listopad, studeni i prosinac 2018.godine te siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2019. godine.
Prije službenog završetka gradonačelnik Domitrović je zahvalio svima koji su koordiniranim radom uspjeli spriječiti veće štete od mogućih posljedica poplave koja nam je zaprijetila početkom tjedna, te svima koji su izglasali i prepoznali važnost  donošenja proračuna.

Sjednica je, podsjetimo, počela u 9,00,  a  završila  u 18:03 sati.

Facebook Comments