Voda na Sabljacima izvrsne kakvoće za kupanje

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije objavio je analitičko izvješće uzoraka kupališta koja se tradicionalno koriste za kupanje u Karlovačkoj županiji. Ta analiza govori da je voda u našim Sabljacima izvrsne kakvoće.
Uzorci uzeti na slijedećim lokacijama dana 26.lipnja 2019.godine.;

Kupa -Ozalj

Mrežnica – Duga Resa

Mrežnica – Mrežnički Brig

Korana – Slunj

Kupa – Jurovo

Jezero – Sabljaci

Dobra – Grdun

Uzorci površinskih voda na navedenim lokacijama, prema rezultatima ispitanih pokazatelja su IZVRSNE KAKVOĆE,

sukladno standardima za ocjenu kakvoće voda nakon svakog ispitivanja po Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14).

Uzorak uzet dana 26.lipnja 2019. godine na gradskom kupalištu „ FOGINOVO“ – rijeke Korana Karlovac NE ODGOVARA odnosno prema rezultatima ispitnih pokazatelja je NESUKLADAN sa standardima za ocjenu kakvoće voda – Uredbe o kakvoći voda za kupanje ( NN51/14 )

Posebno ističu da je analiza završena 28. lipnja te da prije toga nisu davali nikakva priopćena niti preporuke. Stoga, informacije koje su građani proteklih dana dijelili po društvenim mrežama su netočne.  (radio-ogulin.hr, ogportal)

Facebook Comments