Panov Zeleni telefon zvonio 37 puta – institucije često koče rješenja, a otkrivena i ilegalna bazna stanica u Vrbovskom?

Ukupno 37 poziva građana pristiglo je na Zeleni telefon udruge za zaštitu okoliša Pan u prvih šest mjeseci ove godine. Najviše poziva odnosi se na kategoriju “otpad” – bilo je 14 poziva iz te kategorije, od čega dio se odnosi na informacije o mjestu prikupljanja različitih vrsta (tekstil, toneri, salonitne ploče, elektronika, bijela tehnika), a dio na divlje deponije (uglavnom šume u državnom vlasništvu) i jedan na nepropisno odlaganje otpada od strane obrta.

Slijedi kategorija “vode”, u kojoj je zaprimljeno 6 poziva, koji se odnose na sječu drveća uz obalu rijeke i masovno sušenje drveća uz obalu (uništavanje obale rijeke), otpadne vode – ispuštanje sadržaja septičkih jama, kanalizacije i otpada u rijeke, ugrožavanje izvora i upite o vidljivim negativnim posljedicama rada malih hidroelektrana. U kategoriji “zelenilo”, pak, pristigla su četiri poziva, uglavnom vezana uz problem potkornjaka, odnosno posljedično sušenje stabala. Jednak broj poziva stigao je i u kategoriji “gradnja”.

Dvije prijave odnose se na onečišćenje zraka, koje u konkretna dva slučaja uzrokuju upotreba pesticida jednog domaćinstva i rad tvornice za preradu ribe. Po dvije prijave stigle su i u kategorijama “šume”, “životinje” i “rudarenje”.

Od 37 prijava, uspješno je riješeno njih 30. Kao posebno zanimljivu prijavu Pan izdvaja slučaj nelegalno postavljene bazne stanice u naselju Močile, Vrbovsko. Bazna stanica HT-a izgrađena je na zemljištu u tuđem vlasništvu, za koju je Ministarstvo zdravstva odbilo dati na uvid dozvolu koju izdaju za spornu baznu stanicu, pravdajući se kako putem zahtjeva nisu dobili dovoljno podataka da bi po njemu postupili. Iz izvatka koji se vodi u elektroničkoj evidenciji HAKOM-a, a koji se odnosi na dozvolu za postavljanje radijske postaje za spornu baznu stanicu, vidljivo je da dozvola vrijedi do kraja 2006. godine. Dakle, sporna bazna stanica zapravo radi bez dozvole.

Suradnja s nadležnim institucijama i inače nije dobra – nakon prijave povratna informacija dobija se u pravilu tek na izričito traženje, a često se sastoji samo od potvrde da je prijava zaprimljena. Čest je slučaj i prebacivanje nadležnosti i time odugovlačenje postupka.(KAportal)

Facebook Comments