U ponedjeljak sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Marinko Herman 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina sazvao je za ponedjeljak, 9. rujna 2019. godine,  s početkom u 11:00 sati u velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o određivanju imena novog trga u Ogulinu,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Grada Ogulina,
5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2019. godine,
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu,
7. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu,
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2019. godinu,
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
11. Prijedlog I. izmjena Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2019. godinu,
12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini,
13. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine,
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa,
15. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6,
16. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
17. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2018. godini, te
18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj i kolovoz 2019. godine.

Facebook Comments