Županijska cesta Ogulin – Trošmarija u katastrofalnom stanju!

Jedan čitatelj OGportala poslao nam je fotografije prometnice od  Ogulina do  Trošmarije. Njome, je, kaže nam, katastrofa voziti, a nitko ništa ne poduzima.

Kao što se može vidjeti, rupe su duboke i po 10 i više centimetar, na jednom dijelu ceste dva vozila se ne mogu mimoići da ne udare u te rupe, a i stanje sa granama nije baš bajno. Ni rubni dio ceste već godinama, očito je, nije pokošen, ni uređivan.

Čitatelj nas je zamolio za pomoć, a mi smo doznali da se radi o prometnici koja je u nadležnosti Karlovačke županije, odnosno o županijskoj cesti 3175.

Stoga smo uputili pitanje u Županijsku upravu za ceste. Nadamo se da će odgovor stići u primjerenom roku.

 

Facebook Comments