Mateljan o novom nacrtu mreže osnovnih škola: Ovim prijedlogom doći će do daljeg smanjivanja broja učenika u područnoj školi Kamanje

Novi prijedlog mreže osnovnih škola u Karlovačkoj županiji, koji se odnosi na upisno područje Područne škole Kamanje, neracionalan je i vodi ka smanjivanju broja učenika u područnoj školi, odnosno gubitak čistih odjeljenja te dugoročno neodrživosti škole kao osmogodišnje, komentirao je za KAportal načelnik Općine Kamanje Damir Mateljan, koji već neko vrijeme nastoji s Županijom pronaći zajednički jezik oko upisnih područja Područne škole u Kamanju.

Naime, provedeno je javno savjetovanje nove Mreže osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač, kojim se definiraju upisna područja pojedine škole. Iako u praksu postoji mogućnost upisa i u školu koja ne pripada učeniku prema upisnom području, tim učenicima država ne osigurava prijevoz do škole. Takva situacija postoji na širem kamanjskom području, koji iako je dio upisnog područja škole u Ozlju, radi kraće udaljenosti učenici u većoj mjeri pohađaju školu u Kamanju. Međutim, prijevoz je isključivo organiziran i financiran sredstvima Općine Kamanje.

– Područna škola Kamanje i sada broji manje od stotinu učenika u osam odjeljenja. Ukoliko se prihvati ovakav prijedlog mreže, organizacija prijevoza učenika bila bi neracionalna i duplo skuplja. Osim sedam naselja koja čine općinu Kamanje, u prijedlogu nove mreže nalaze se i naselja s područja grada Ozlja, koja su i dosad gravitirala školi u Kamanju premda službeno nisu bila njeno upisno područje, a prijevoz iz tih naselja bio je organiziran i financirana sredstvima Općine Kamanje, pojašnjava Mateljan.

Naselja s područja grada Ozlja koja su novim prijedlogom u mreži škole u Kamanju udaljeni su od škole od 4 do 8 km, a to su naselja Cerje Vivodinsko, Obrež Vivodinski, Galez Draga, Gorniki Vivodinski, Furjanići, Police Pirišće, Bratovanci, Lukunić Draga, Rujevo, Durlinci, Lović Prekriški, Ferenci. Samim time to je u prosjeku duplo bliža udaljenost nego do Osnovne škole Slave Raškaj u Ozlju.

Stoga je čudan, neobičan i neracionalan prijedlog koji izostavlja iz ove mreže naselja Vivodinu i Vrškovac, koja su ujedno jedina naselja s većim brojem djece. Vivodina je udaljena od škole u Kamanju 7,5 km, dok je od škole u Ozlju udaljena 14,5 km. Vrškovac je udaljen od škole u Kamanju 3,5 km, dok je od škole u Ozlju udaljen 7 km. Što u naravi znači da bi školski autobus prolazio kroz naselje Obrež, koji je po novom prijedlog u mreži škole u Kamanju, do Vrškovca i Vivodine, koji i dalje ostaje dio upisnog područja škole u Ozlju. Učenici iz naselja Vrškovci, iako su dio upisnog područja škole u Ozlju, u većem broju polaze u školu u Kamanje, te samim time Općina Kamanje organizira i financira njihov prijevoz , kaže Mateljan, te dodaje

– Dosadašnja organizacija mreže škola bila je takva da je u jedno naselje po jednog učenika dolazio školski autobus čije je prijevoz financiran sredstvima države, te istovremeno u isto naselje, po pet učenika, školski autobus financiran sredstvima općine. Umjesto da se novim prijedlogom mreže osnovnih škola ukine ovakva praksa, ona postaje pravilo.

Ujedno je novim prijedlogom mreže osnovnih škola i dalje naselje Bubnjarci u Općini Žakanje izostavljeno iz upisnog područja Područne škole u Kamanje, iako su tradicionalno učenici s tog područja pohađali školu u Kamanju. To područje udaljeno je 4,3 km od škole u Kamanju, a dio su upisnog područja Osnovne škole u Žakanju udaljene 8 km.

– Karlovačka županija kao osnivač započela je investiciju gradnje školske sportske dvorane u Kamanju vrijednu 7 milijuna kuna. Ovim prijedlogom mreže osnovnih škola, investicija gradnje školske sportske dvorane postaje jednako iracionalna kao i ovaj prijedlog. Sukladno svim ovim razlozima, naš prijedlog mreže osnovnih škola koji definira upisno područje Područne škole Kamanje je slijedeći: Kamanje, Brlog Ozaljski, Preseka Ozaljska, Mali Vrh Kamanjski, Orljakovo, Reštovo, Veliki Vrh Kamanjski, Bubnjarci, Cerje Vivodinsko, Obrež, Vivodinski, Galez Draga, Gorniki Vivodinski, Furjanići, Police Pirišće, Bratovanci, Lukunić Draga, Rujevo, Durlinci, Lović Prekriški, Ferenci, Vivodina, Vrškovci, završava načelnik Općine Kamanje Damir Mateljan, koji je ovakav prijedlog uputio na adresu Županije.

Međutim, ovakav prijedlog Županija ne prihvaća. Naime, iz Županije objašnjavaju da poštuje volju stanovništva koje živi na tom području, te da su prije izrade Nacrta Mreže Osnovnih škola provodili anketu iz razloga što ovo područje teritorijalno pripada gradu Ozlju. Roditelji su se većinom izjasnili kako im Osnovna škola Slave Raškaj Ozalj pruža više dodatnih odgojno obrazovnih programa i bolju pedagošku stručnost i zastupljenost. Napominju da Županiji kao Osnivaču obje škole, Područne škole Kamanje i Osnovne škole Slave Raškaj Ozalj, cilj je ujednačavanje standarda.

Upravo zbog toga je Karlovačka županija pokrenula veliku investiciju izgradnje školske sportske dvorane pri Područnoj školi Kamanje kako bi zadovoljili potrebe odgojno obrazovnog procesa što su ujedno i očekivanja roditelja spomenutih upisnih područja. U sinergiji općine Kamanje i Karlovačke županije te zajedničkim unapređenjem i ujednačavanjem standarda stvoriti ćemo ugodnu i poželjnu odgojno obrazovnu sredinu što je svima u cilju, kažu iz Karlovačke županije o razlozima ne prihvaćanja prijedloga načelnika Općine Kamanje Damira Mateljana. (KAportal.hr)

Facebook Comments