U obilježavanje Dječjeg tjedna uključila se i Udruga Gita

U obilježavanje Dječjeg tjedna uključila se i ogulinska udruga Gita.

U Pučkom otvorenom učilištu upriličili su danas Dan otvorenih vrata svoje udruge, pa su se građani imali priliku informirati o njihovom radu, ali i dobiti korisne zdravstvene savjete.

Stanje “mentalnog zdravlja nacije” odnosno psihički poremećaji još su uvijek “tabu” u Hrvatskoj, što je jedan od razloga kasnog otkrivanja tih poremećaja.

UdrugaGita stoga želi poticati partnerstvo u zajednici te stvaranje okruženja za otvorenu, kvalitetnu i poticajnu međusobnu komunikaciju i suradnju gradske vlasti, profesionalaca, građana, udruga, ustanova i građanskih inicijativa, odnosno svih sudionika u kreiranju društvenog života i prosperiteta grada naročito u segmentu unaprjeđenja zdravlja.

Cilj ove aktivnosti je detaljnije upoznati građane s Udrugom za promociju i zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici „GITA” kako bi zajedničkim doprinosom, dugogodišnjim iskustvom i radom u struci, znanjem, voljom i ljubavlju doprinijeli boljitku svakog građanina našeg grada.

Facebook Comments