Prezentacija Ivanine kuće bajke na VII. Međunarodnom kulturnom forumu u St. Petersburgu!

Forum slavenskih kultura je pokrenuo inicijativu za certificiranje nove Europske kulturne rute književnica sa početka 20 st. Forum slavenskih kultura je zaklada osnovana 2004. godine i okuplja 13 slavenskih zemalja, sjedište Foruma je u Ljubljani. Implementacija ideje je započeta 2018. godine, a sastoji se od pet koraka.

Uspješno su u potpunosti odrađena prva dva koraka: definirana je tema rute i identificirani elementi kulturne baštine buduće rute. U provedbi su tri sljedeća koraka, aktivnosti su vezane za kreiranje europske mreže institucija i zajedničkih aktivnosti te dizajniranju vidljivosti rute. U ovom trenutku su ovaj projekt prihvatile sljedeće zemlje: Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Poljska i Rusija. Namjera je ovu rutu u budućnosti proširiti i na neslavenske zemlje.

Na prijedlog Ministarstva kulture, Republika Hrvatska je zastupljena sa dvije književnice, Ivanom Brlić – Mažuranić i Marijom Jurić Zagorkom, a Ivanina kuća bajke je u institucionalnom smislu vodeći partner za Hrvatsku. Osnovano je Znanstveno i Partnersko vijeće za provedbu projekta čiji su članovi predstavnici svih zemalja. Partnersko vijeće je konstituirano na sjednici održanoj 1. listopada 2019. godine u Beogradu, na kojoj je za predsjednicu izabrana Ankica Puškarić, ravnateljica Ivanine kuće bajke!  Sve pripreme za prijavu će se odraditi do rujna 2020. godine, a konačni rezultat će biti poznat u svibnju 2021. godine.

U okviru VIII. Međunarodnog kulturnog foruma u St. Petersburgu ( 14. do 16. studenoga) će se održati 3. Međunarodna konferencija „Kulturna ruta svijeta Slavena na karti Europe“, na kojoj će se predstaviti Ivanina kuća bajke kao jedna od točaka buduće kulturne rute. Moderatori konferencije će biti Alla Manilova, zamjenica ministra kulture Ruske federacije i Andreja Rihter, direktorica Foruma slavenskih kultura, a govornici Biljana Dojčinović, profesorica Filološkog fakulteta iz Beograda, Ankica Puškarić, ravnateljica Ivanine kuće bajke, Yulia Anatolyevna Sozina, direktorica Centra slavenskih kultura u Moskvi i Mateja Jančar, projektna menadžerica Foruma slavenskih kultura Ljubljana.

Predsjednici Ankici Puškarić upućujemo čestitke i želimo što uspješniju prezentaciju u Rusiji!

Facebook Comments