Što će (jednom) biti na prostoru bivše vojarne Luščić još se ne zna – za 15 dana rezultati međunarodnog urbanističkog natječaja

Što bi u budućnosti trebalo biti na ogromnom prostoru nekadašnje vojarne Luščić – prije nepunih godinu dana država je Karlovcu darovala 104.000 četvornih metara, ostatak od 160.000 Grad je zatražio u svibnju – još se ne zna, no moglo bi biti bar malo izvjesnije za 15-ak dana.

Tada će biti poznati rezultati međunarodnog urbanističkog natječaja, a njime i smjernice za buduće urbanističko uređenje tog dijela grada.

– U postupku provedbe urbanističko arhitektonskog natječaja Europan 15 prva sjednica međunarodnog Ocjenjivačkog suda, održana je 14. i 15. rujna. Između dviju sjednica Ocjenjivačkog suda, od 18. do 20. listopada 2019., održan je Forum gradova i žirija u Innsbrucku u Austriji na kojem su sudjelovali predstavnici Europan Hrvatska, Grada Karlovca, Grada Nina, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te arhitekt Branimir Medić kao predstavnik Ocjenjivačkog suda. Forum gradova i žirija je događanje na kojemu su predstavnici 47 lokacija iz cijele Europe, članovi ocjenjivačkih sudova i Znanstvenog vijeća Europana imali priliku raspraviti o radovima odabranim u prvom krugu žiriranja. U ovom mjesecu u tijeku je drugi krug žiriranja Ocjenjivačkog suda, a objava rezultata natječaja biti će 2. prosinca 2019.godine. Nakon objave službenih rezultata natječaja, bit će održana izložba i javno predstavljanje radova za koje tek treba odrediti datume u suradnji s EUROPAN-om Hrvatska kao provoditeljem natječaja, kažu nam u Gradu.
I prije no što je ovaj dio Luščića postao gradski o njegovoj budućoj namjeni se često govorilo pa su tako spominjani stanovi, vrtić, bazen, objekt žurnih službi… ali, što će doista jednom tamo niknuti, definirat će Urbanistički plan uređenja. Iduće godine očekuje se njegovo donošenje, a stručna podloga za izradu bit će najbolji rad već spomenutog međunarodnog natječaja. Sigurno je samo, zakon tako propisuje, da nekretnine koje država daruje jedinicama lokalne samouprave i uprave, a onda i ova na Luščiću, moraju biti korištene u namjenu od općeg javnog, socijalnog ili kulturnog interesa.
Trenutno neke dijelove nekadašnje vojarne, one koji su sigurni za korištenje, održavaju i koriste karlovačke udruge, njih sedam. Dodijeljeni su im javnim natječajem.
– Prostori su dani na korištenje u svrhu provođenja programa i projekata od interesa za Grad Karlovac, obavljanjem registriranih djelatnosti korisnika, te su korisnici dužni plaćati naknadu za korištenje prostora, o vlastitom trošku izvesti razvod električne energije do prostora i ishoditi sve potrebne dozvole sukladno važećim propisima i vlastitim sredstvima podmirivati sve režijske troškove korištenja nekretnine. Korisnici su se o dodijeljenom prostoru dužni brinuti pažnjom dobrog gospodarstvenika, isti namjenski upotrebljavati i održavati u urednom stanju, sigurnom za korištenje. Korisnici mogu o svom trošku sanirati prostor u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta korištenja, u okviru postojeće namjene, te obavljati radove tekućeg održavanja predmetnog prostora, ali uređenjem prostora, njegovim održavanjem ili ulaganjem, ne stječu pravo vlasništva ni suvlasništva prostora kao ni odgovarajućeg dijela nekretnine na kojoj se isti nalazi, navode u Gradu.

Riječ je o prostorijama u šest objekata, koje udruge mogu koristiti do donošenja urbanističkog plana uređenja područja bivše vojarne Luščić. (kaportal.hr)

Facebook Comments