Županijski dužnosnici dobivaju Etički kodeks – javni interes prije osobnog, sprječavanje pogodovanja, diskriminacije, mobinga…

Nositelji političkih dužnosti se u obavljanju svoje dužnosti obvezuju pridržavati sljedećih temeljnih načela: aktivne afirmacije javnog interesa u odnosu na osobni, zakonitosti i zaštite javnog interesa, javnosti rada i transparentnosti u radu, odgovornosti u donošenju i provođenju odluka, zabrane korištenja svoje dužnosti odnosno ovlaštenja koja iz nje proizlaze u svrhu ostvarivanja osobnog interesa ili privatnih interesa drugih osoba, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u privatne svrhe, jačanju institucija i razvijanju povjerenja građana u institucije županijske vlasti, – sprječavanja situacija i radnji koje mogu dovesti do sukoba interesa, suzdržavanja od javnog iznošenja nedovoljno provjerenih informacija ili tvrdnji koji mogu štetiti drugim fizičkim ili pravnim osobama, aktivnog sprječavanja svakog oblika pogodovanja diskriminacije, uznemiravanja ili mobbinga, stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja i poticanja učinkovitog i kvalitetnog obavljanja poslova koji se nalaze u djelokrugu rada Karlovačke županije, poticanja i prihvaćanja edukacije o etičkim pitanjima i demokratskim standardima, kao i o učinkovitom djelovanju županijske uprave u cjelini.

Stoji to, između ostalog, u nacrtu Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Karlovačkoj županiji koji utvrđuje okvire etičkih načela i normi ponašanja nositelja političkih dužnosti u Karlovačkoj županiji, odnosno, predsjednika, potpredsjednike i članova Županijske skupštine, predsjednike i članove radnih tijela Skupštine, župana i njegovih zamjenika za vrijeme obnašanja dužnosti na koje su izabrani.

Prvi je to etički kodeks dužnosnika, do sada su ga – od 2015. – imali samo zaposlenici Karlovačke županije. Kodeksu je cilj uspostaviti primjerenu razinu odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju dužnosti, “s naglaskom na nepristranost, objektivnost i odgovornost te sprječavanje bilo kakvog oblika diskriminacije u djelovanju i ponašanju nositelja političkih dužnosti”.

Da će se ponašati u skladu s Etičkim kodeksom, dužnosnici će jamčiti svojim potpisima, a poštivanje, praćenje ili povredu Etičkog kodeksa nadzirati Etičko povjerenstvo koje imenuje Županijska skupština.

Nacrt je na javnom savjetovanju do 17. prosinca, do kada na njega mogu Županiji stizati prijedlozi, primjedbe itd.(KAportal)

Facebook Comments