Do 31. 12. 2019. godine zaprimaju se zahtjevi za najam stana

Na temelju odredbi Odluke o davanju stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam (Glasnik Karlovačke županije, br. 7/09), Grad Ogulin putem Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje do 31. 12. 2019. godine zaprima zahtjeve za najam stana.

Nakon zaprimanja svih dostavljenih zahtjeva provesti će se postupak za utvrđivanje liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina, na temelju koje će Grad Ogulin u iduće dvije godine dodjeljivati u najam.

Tekst Oglasa i obrazac zahtjeva dostupni su na službenoj web stranici Grada Ogulina a mogu se pogledati i na Oglasnoj ploči na adresi B. Frankopana 11, prizemlje. Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje.

Facebook Comments