Ilegalne deponije otpada prijavite putem aplikacije ELOO

Možete prijaviti nepropisno odbačeni otpad.

Od 1. siječnja građani putem sustava ELOO, odnosno, Evidencije lokacija odbačenog otpada, mogu prijaviti nepropisno odbačeni otpad.
Sustav je izradilo i vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, nakon što je Zakonom o održivom gospodarenju otpada definiran sadržaj i način vođenja informacijskog sustava gospodarenja otpadom, u kojem je sastavna komponenta aplikacija za evidenciju podataka o lokacijama odbačenog otpada.

Sustav također omogućuje registriranim korisnicima (inspektori zaštite okoliša, djelatnici u županijama, ministarstvima i ostala nadležna tijela) pregled podataka za ona područja nad kojima imaju nadležnost.

Očuvanje lokalne zajednice
– Osim što je prvenstveno namijenjen komunalnim redarima za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada, višekorisnički sustav dostupan je i široj javnosti. Tako građani mogu obavijestiti komunalne redare o lokacijama odbačenog otpada i doprinijeti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice, navode iz resornog ministarstva.
Nalaz odbačenog otpada građani mogu prijaviti anonimno na mrežnoj stranici ELOO na način da odaberu županiju, grad/općinu, opišu lokaciju i vrstu odbačenog otpada te prilože fotografiju odbačenog otpada. Nakon prijave odbačenog otpada od strane građana komunalni redari zaduženi za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen dobivaju obavijest kako bi mogli obraditi prijavu.
Nepropisno odbačenim otpadom smatra se otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene.

Kraj divljim odlagalištima otpada?
To se osobito odnosi na otpad odbačen u okoliš, glomazni otpad ostavljen na javnoj površini, opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama, svaki otpad odbačen pored spremnika odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila.
I na području naše županije postoje brojna ilegalana odlagališta otpada, a zbog neodgovornih građana nije ih pošteđen ni Ogulin. Nadamo se da će i ova mjera, odnosno mogućnost ukazivanja na divlje deponije otpada zaživjeti, te doprinjeti očuvanju zdravog i čistog okoliša.(mzoe.hr)

Facebook Comments