Na kolnom prilazu Frankopanskom kaštelu postavljena nova vrata

Nedavno su postavljena nova željezna vrata kolnog ulaza u Stari grad Ogulin. Naime, uslijed dva nesretna slučaja obijanja kamenog zida kolnog ulaza, sredinom 2019. godine izvršena je sanacija zida, nakon koje su stara vrata ostala skrivljena i jako neugledna, rđava, nakošena i sa starom potrganom bravom, te su se ključala lancem i lokotom.

Nakon projektantskih konzultacija i procjene troškova njihova popravka, utvrđeno je kako je popravak vrata tek neznatno povoljniji od izrade novih vrata, stoga je nadležni Konzervatorski odjel u Karlovcu dao zeleno svjetlo da se izrade nova, nešto viša i ojačana vrata kolnog ulaza.

Nova vrata su izrađena tako da su postavljena na stare željezne nosače koji se nalaze s unutrašnje strane zida i koji omogućavaju da se vrata rastvore šire nego što je to bilo prije, pa se samim time dobio širi ulazni prostor za slučajeve kada veća vozila moraju ući u dvorište Frankopanskog kaštela.

Nova vrata su izdignuta od tla zbog planiranog projekta popločavanja kolnog ulaza, čime će se uskoro u potpunosti urediti taj dio kompleksa Starog grada Ogulina.

Troškove izrade željeznih vrata, kao i samu sanaciju zida te trošak nadzora, financirale su osiguravajuće kuće kod kojih su bila osigurana vozila koja su ih oštetila, pa Zavičajni muzej Ogulin nije imao nikakvih financijskih troškova u realizaciji ovog projekta.

Facebook Comments