Projekt “Razvrstavanje otpada na kućnom pragu” širi se na sve mjesne odbore

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa širenjem zone u kojoj se primjenjuje projekt “Razvrstavanje otpada na kućnom pragu”.

Unatrag tri godine projekt se provodi u zapadnom dijelu grada (MO Prapuće-Zagrad, Sv.Petar – Puškarići, Turkovići, Vitunj, Ogl. Hreljin i Brestovac), a sa početkom 2020.godine  provedba se proširuje na sve mjesne odbore Grada.

Projekt podrazumijeva prikupljanje papira/kartona i plastične ambalaže od svakog korisnika.
Svi korisnici usluge koji su evidentirani kao obveznici naplate mogu uz predočenje zadnje uplatnice BESPLATNO podignuti vreće za plastičnu i papirnatu sirovinu, a davatelj usluge će tu sirovinu jednom mjesečno preuzeti na adresi korisnika.

Raspored preuzimanja vreća po mjesnim odborima objavljuje se na mrežnim stranicama davatelja usluge, SKG-a, na oglasnoj ploči i na blagajni tvrtke.
Prilikom preuzimanja besplatnih vreća, korisnici mogu podignuti letak sa uputama što se smije, a što ne smije odlagati u vreće za papirni i plastični otpad.

 

Facebook Comments