Moguća je prodaja ogrjeva do 30 m3 po kućanstvu, a plaćanje je avansno, gotovinsko

Cijena za ogrijevno drvo bukve, graba iznosi 208,00 kn/m3(bez PDV-a).

OGportal je u nekoliko navrata pisao o problemima Ogulinaca s uplatom drva za ogrijev, koju su obavljali u ogulinskoj podružnici Uprave šuma.

Stoga smo željeli provjeriti kakvo je stanje ove godine, je li se i što promijenilo.

Upit smo poslali u Hrvatske šume, Upravu šuma Ogulin, zamolivši da nam odgovore kada i na koji način građani mogu izvršiti narudžbu i
uplatu drva za ogrijev, plaća li se gotovinom ili na pos aparatima, te postoji li neko ograničenje u količini i kolika je cijena?

Nakon tjedan  dana, odnosno jučer,  dobili smo odgovor u kojem stoji da je  uplata ogrjevnog drva za građanstvo moguća svakim radnim danom, na blagajnama Šumarija.

U odgovoru upravitelj Drago Rudančić dalje navodi:

“U skladu sa Odlukom o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2020.godinu Hrvatskih šuma d.o.o., za potrebe pučanstva moguća je prodaja ogrjeva do 30 m3 po kućanstvu. Plaćanje je avansno u cijelosti, prije isporuke(gotovinom).

Prilikom kupnje potrebno je dati na uvid OIB i osobnu iskaznicu. Cijena za ogrjevno drvo bukve, graba iznosi 208,00 kn/m3(bez PDV-a).

Vezano uz POS aparate i uvođenje mogućnosti kartičnog plaćanja za fizičke osobe koje su kupci HŠ, Sektor za financije i računovodstvo izvršio je opsežne analize i preliminarne razgovore s dobavljačima koji nude uslugu prihvata kartica, kao i sa svim bankama s kojima HŠ surađuju. Nadam se uskoro kompletnom završetku cijelog postupka i drago mi je da je upravo UŠP Ogulin bila pokretač inicijative za uvođenje kartičnog poslovanja za fizičke osobe”.

 

Facebook Comments