Produženi boravak 2. dio- stigli odgovori ravnatelja

OGportal jutros je objavio članak o produženoj nastavi u uvjetima pandemije.

S obzirom na neke nejasnoće, ravnateljima osnovnih škola Anđelki Salopek i Zvonku Ranogajcu uputili smo nekoliko pitanja i zamolili ih da nam pojasne program produženog boravka. U dopisu smo naveli:

“U sadašnjim uvjetima, kada se ne održava ni redovna nastava u školama, već je zamjenjena nastavom na daljinu, zanima nas smislenost produženog boravka. Naime, svrha produženog boravka je da se na neki način zbrine dio učenika čiji roditelji zbog svog radnog vremena nisu u mogućnosti preuzeti brigu o svom djetetu neposredno po završetku redovne nastave. Stoga takva djeca ostaju u školi, zbrinuta u okviru programa produženog boravka na način kako to regulira Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi. U svakom slučaju, za provedbu produženog boravka nužna je fizička prisutnost djece- učenika jer se, u konačnici, program i zove produženi boravak a ne produžena nastava. Kako u sadašnjim uvjetima upravo to, fizička prisutnost djece, izostaje tako i program produženog boravka ne može postojati. U skladu s time nema niti osnove da se roditeljima šalju uplatnice za plaćanje produženog boravka.

Ogulinske osnovne škole to čine, pa Vas molimo za pojašnjenje i mišljenje. ”

Na odgovore nismo dugo čekali.

Zvonko Ranogajec iz Prve osnovne škole tako navodi:

“Temeljem Vašeg upita izvještavam Vas da se program produženog boravka za 17 učenika prvih i drugih razreda Prve osnovne škole Ogulin odvija od 16. ožujka učenjem na daljinu. Program se provodi putem aplikacije Viber i sadržaj je vidljiv u e dnevniku. Jasno je da zbog ovakvog tipa nastave svi planirani sadržaji nisu u mogućnosti za realizaciju (sportsko-rekreativni, kulturni), no situacija je specifična, te se moramo na nju najbezbolnije priviknuti, što za sada, gledajući redovnu i izbornu nastavu ide prilično dobro. U ovakav način rada uključeni su svi učenici, njih 17. O plaćanju je škola donijela svoj stav na stranici škole. Uplatnice za ožujak treba platiti u punom iznosu, a razliku za 12 dana ožujka u kojima učenici nisu pohađali školu a time niti koristili usluge školske prehrane će se umanjiti u uplatnici za prvi mjesec kada nastava normalno počne”.

 

Anđelka Salopek iz Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić nam je odgovorila:

“Temeljem Odluke Grada Ogulina o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnim školama na području Grada Ogulina u nastavnoj godini 2019./2020. (KLASA: 022-01/19-01/29; URBROJ: 2133/02-01/1-19-1) Grad Ogulin sufinancira 70% plaće učitelja koji provode program produženog boravka u odgojno – obrazovnoj skupini za vrijeme trajanja nastavne godine. Preostalih 30% sredstava za plaće, prehranu učenika, režijske troškove nabave nastavnih sredstava i pomoćnih materijala za rad u produženom boravku osiguravaju roditelji, osnovne škole i Karlovačka županija.
Napominjemo kako učitelj u produženom boravku temeljem članka 104. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi temeljem tjedne norme u neposrednom odgojno – obrazovnom radu,ostvaruje pravo na puno radno vrijeme kao i učitelj koji radi u razrednoj nastavi. Kako je uspostavljena nastava na daljinu, svi učitelji u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin uspostavili su svoje “virtualne učionice” prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja od 13.ožujka 2020. godine, a temeljem svojih Rješenja o tjednim zaduženjima za šk. god. 2019./2020.
Kako OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin na početku mjeseca izdaje račune roditeljima za prehranu, produženi boravak i Osnovnu glazbenu školu za tekući mjesec prema broju radnih dana, roditelji plaćaju iznos računa prema dobivenoj uplatnici. U koliko je dijete bolesno te je izostalo s nastave više dana toga mjeseca, sljedeći mjesec, prema evidenciji razrednika koju razrednik dostavlja računovodstvu škole, umanjuje se račun za naredni mjesec.
Svi naši roditelji, koji su platili hranu i produženi boravak u punom iznosu za ožujak 2020. godine dobit će povrat novca te će o tome biti pravovremeno obaviješteni od strane Uprave OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin. Slično je i kad imate očitovanje struje ili vode u kućanstvu pa ste nešto pretplatili ili još morate platiti razliku ako ste potrošili više određenog energenta.
Što se tiče produženog boravka, u usmenom telefonskom razgovoru s Daliborom Domitrovićem, gradonačelnikom Grada Ogulina dogovoreno je da će Grad Ogulin s produženim boravkom postupiti kao i s ostalim poduzećima kojima je Grad Ogulin osnivač, ali tek kada Vlada, Ministarstva i Županije donesu zajedničku Odluku.Svi roditelji imaju potpisan Ugovor o korištenu produženog boravka u našoj školi.
Trenutno se svi nalazimo u jednoj kriznoj situaciji koja nije svakidašnja za normalan rad te se svi moramo disciplinirano ponašati prema uputama Civilnog Stožera RH.
Do sada se u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin nije javio niti jedan roditelj s upitom koji vi navodite te vas molimo da uputite roditelje (koji se jave u vašu redakciju Ogportal) čija su djeca korisnici produženog boravka u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin, u Upravu OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin na broj 531 778.
Roditelji su naši partneri u odgoju i obrazovanju naše djece te im se i ovom prilikom zahvaljujem na svesrdnoj pomoći i zajedničkoj suradnji u nastavi na daljinu”.

 

Ravnateljima ogulinskih osnovnih škola zahvaljujemo na brzom odgovoru. Međutim, izgleda nam, da tematiku nismo potpuno razjasnili. Naime, nama i dalje nije jasno da li će roditelji snositi ikakve troškove za produženi boravak za 15 dana ožujka (od 15.03. do 31.03.) s obzirom da djeca u to vrijeme nisu boravila u školi. Isto tako nije nam jasno ni kako će se i u kojoj mjeri vršiti plaćanje za, primjerice, travanj, svibanj ili neke slijedeće mjesece ukoliko se situacija sa pandemijom smiri, a izgledno je da neće. Možda su roditelji shvatili bolje od nas. Ako nisu, kao što je rekla ravnateljica Salopek, možete se sa upitom obratiti u svoju školu. Na ovu problematiku očekujemo još jedan odgovor.

 

 

 

 

 

Facebook Comments