RibarKA, svojevremeno najavljivan kao najveći županijski projekt, a onda u partnerstvu s privatnikom, propao – pogledajte zbog čega

Svojevremeno najavljivan kao najveći županijski projekt, s tvornicom u zoni na Logorištu koja će zapošljavati 50 ljudi, a onda, kad je i to postalo premalo, zajednički s privatnim investitorom, ovaj put s tvornicom za preradu ribe na Gornjem Mekušju i 250 zaposlenih, na žalost, više i ne postoji.

Prvo je zapelo na potporama za izradu dokumentacije, a onda i propisa, ili bar nečijeg tumačenja propisa, da takve proizvodne projekte ne bi trebale nositi županije.

A baš je Karlovačka županija zajedno s Razvojnom agencijom, prije nešto više od 2 godine, poručivala da je RibarKA projekt težak 20 milijuna eura, a potporu mu je bio najavio i tadašnji minstar poljoprivrede.
– Projekt Razvojne agencije Karla i Karlovačke županije “Poduzetnički centar za preradu i prodaju proizvoda od slatkovodne ribe – RibarKA”, vezan uz izgradnju tvornice za preradu proizvoda od slatkovodne ribe, je prerastao u projekt proizvodnje hrane za slatkovodnu ribu, intenzivni (bazenski) uzgoj slatkovodne ribe, preradu slatkovodne ribe (manualna radna snaga) te završna faza korištenje otpada nastalog od prerade slatkovodne ribe za bioplinsko postrojenje koje će proizvoditi potrebnu energiju za određene faze uzgoja slatkovodne ribe, hrane i grijanje dijela tvornice, rečeno je početkom listopada 2017. KAportalu.

Razlog preinake prvotnog projekta bio je tada pronalazak privatnog investitora, što je odradila Karla i zajedno s tim investitorom krenula u razradu projekta. A onda je sve stalo.

Projekt RibarKA je nastao iz projekta Veletržnice slatkovodne ribe kojeg je, uz projekt slatkovodnog akvarija, osmislila i prijavila za dobivanje tehničke pomoći Rrazvojna agencija karlovačke županije Karla 2012. godine, na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije. Kako je tehničku pomoć dobio projekt slatkovodnog akvarija, projekt “Veletržnice slatkovodne ribe” je proširen i preimenovan u „”RibarKA” te je dobio 50-tak tisuća kuna za početak pripreme projektne dokumentacije, kazali su nam u Županiji, objašnjavajući što se dogodilo s RibarKA-om.

Projekt “RibarKA” nosila je tada Karlovačka županija, a kao i tehničku pomoć za pripremu akvarija koordinirala Karla d.o.o.

– No, ubrzo nakon dobivanja početne tehničke pomoći zaustavljen je taj model dodjele novca za izradu dokumentacije te je uz to stigla je i informacija da projekt takvog proizvodnog tipa ne bi trebala nositi jedinica regionalne samouprave. Bez obzira na to projekt „RibarKA“ je ponovno revidiran i htjelo se je barem povući novac za izradu tehničke dokumentacije, za moguće privatne investitore s kojima bi se probao iznaći neki model partnerstva. No, tada je i konačno stala dodjela tehničke pomoći i projekt se u ovom obliku, da ga nosi jedinca regionalne samouprave s partnerima iz realnog sektora, više nije razvijao, odgovorili su nam u Županiji, proslijeđujući informacije iz Grada Karlovca.

Grad je prije 7 godina, zajedno s Razvojnom agencijom bio izradio i predstudiju izvodljivosti, a ti su dokumenti dijelom poslužili za nastavak i proširenje novog projekta, “teškog” oko 150 milijuna kuna, od kojeg sada nema ništa. (kaportal.hr)

Facebook Comments