Još do kraja travnja prilika za iskaz interesa za POS-ove stanove u Ogulinu

Kao što smo već pisali, Grad Ogulin planira realizaciju druge stambene zgrade na svom području po programu društveno poticane stanogradnje (Program POS).
Cilj je rješavanje stambenog pitanja građana grada Ogulina kao i drugih zainteresiranih građana Republike hrvatske koji žele živjeti u Ogulinu.
Rekonstrukcijom postojećih objekta u krugu bivše vojarne Sveti Petar predviđa se oko 50 stanova različitih površina (garsonjere, 1-sobni, 2-sobni i 3-sobni stanovi) koji će biti smješteni u prizemlju i potkrovlju zgrada.
Lokacija planiranih stanova je uz parcelu na kojoj se uskoro treba graditi dječji vrtić.
Zainteresirani građani mogu anketni listić dobiti u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, ili isti preuzeti sa mrežne stranice Grada Ogulina,a objavljen je i u nastavku našeg članka.
Popunjene upitnike treba dostaviti do kraja travnja 2020. poštom, osobno donijeti u pisarnicu Grada Ogulina ili putem e-pošte na adresu [email protected].

Općenito o programu POS-a
Društveno poticana stanogradnja (Program POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.
Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Program POS-a pridonosi i razvitku građevinarstva kao gospodarske grane te je multiplikator općeg razvoja.
Pogodnosti uvjeta Programa POS-a u odnosu na tržišne, mogu se podijeliti u dvije skupine:
1. pogodnosti vezane uz kreditnu liniju
2. pogodnosti vezane uz cijenu m2.
Kreditna linija programa
Kreditna linija programa POS-a omogućuje korištenje kredita bez jamaca, uz prosječnu kamatnu stopu manju od 1,8 %, minimalne popratne troškove, s rokom otplate do 30, odnosno 31 godine, u slučaju da se odlučite za korištenje 1 godine počeka.
Kreditni uvjeti
• prosječna godišnja kamatna stopa 1,8 %
• rok otplate kredita 30 + 1 godina počeka
• bez jamaca

Pravo kupnje
Pravo kupnje imaju građani – državljani Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Prvenstvo na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju:
– osobe koje kupuju stan u skladu s odredbom članka 3. stavka 3. Zakona,
– građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja. Kandidati moraju biti kreditno sposobni. Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju propisane dokumentacije koju je svaki kandidat s liste reda prvenstva dužan dostaviti poslovnoj banci.

Anketni listić možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

POS-listic1-1

Facebook Comments