Sve predložene mjere za pomoć ogulinskim gospodarstvenicima podržane su jednoglasno

Kratki sažetak 2. on line sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina glasio bi – sve predložene mjere za pomoć ogulinskim gospodarstvenicima podržane su jednoglasno, ali uz iskrenja na relaciji HDZ – SDP.

Naime, danas  je održana 11. sjednica Gradskog vijeća kojom je predsjedavao Marinko Herman, a sjednici je nazočilo 16, od ukupno  17  vijećnika.
Na samom početku sjednice, jednoglasnom odlukom prisutnih vijećnika, sa dnevnog reda skinuta je 7. točka Odluka o sklapanju Sporazuma o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Ogulina i Općina Plaški, Saborsko, Josipdol i Tounj i Sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa u izdavanju propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta i stalnog boravka kao mjere za sprječavanje širenja koronavirusa. Ova točka izostavljena je zbog činjenice da je u međuvremenu, potvrdom Stožera civilne zaštite RH, omogućeno slobodno kretanje građana unutar Karlovačke županije, bez propusnica.

U nastavku sjednice gradski vijećnici su raspravljali o mjerama pomoći ogulinskim obrtnicima i poduzetnicima čije poslovanje je teško pogođeno epidemijom koronavirusa. Tako su jednoglasno usvojeni prijedlozi odluka da se za travanj, svibanj i lipanj oslobode plaćanja zakupa poslovnog prostora te ostalih naknada za korištenje površina javnih namjena i ostalog zemljišta u vlasništvu Grada Ogulina. Za isto razdoblje bit će oslobođeni plaćanja spomeničke rente, plaćanja poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju, kao i komunalne naknade.
Kako smo imali priliku čuti, baza podataka vezanih za komunalnu naknadu prebačena je ove godine sa SKG-a na Grad Ogulin, a na sjednici je usvojena i promjena načina njenog plaćanja. Tako će uskoro na adrese svih obveznika plaćanja komunalne naknade stići nova riješenja, kao i uplatnice koje će se, po novom, podmirivati kvartalno.

Gradski vijećnici podržali su i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od roditelja – korisnika usluga. Tako će roditelji biti oslobođeni plaćanja usluga vrtića za razdoblje tijekom kojeg, uslijed epidemije, vrtić nije radio.

Na samom kraju sjednice usvojen je i prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin.

Gradonačelnik Dalibor Domitrović je na kraju vijećnike izvijestio da u gradskoj upravi pripremaju nove odluke koje će ići u smjeru pružanja pomoći gospodarstvenicima, ali i građanima koji trpe posljedice koronavirusa. Prema njegovim riječima, u svibnju će se održati slijedeća sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o novim mjerama, ali i o rebalansu gradskog Proračuna.

 

Facebook Comments