Radovi na uređenju dječjeg igrališta dobro napreduju

I dalje, u skladu s mogućnostima koje određuje situacija sa pandemijom koronavirusa, fazu po fazu, izvode se radovi na uređenju dječjeg igrališta u Parku kralja Tomislava.

Nakon  postavljanja novih dječjih igračaka, izvršene su pripreme za postavljanje nove gumene podloge, napravljeni rubnjaci, na određenim dijelovima nasipana je zemlja.

U međuvremenu je izvršen i dio radova na postavljanju ograde između dječjeg igrališta i vrlo prometne državne ceste D42.  Zaštitna ograda će onemogućiti istrčavanje djece na ovu prometnicu i učiniti njihovo igranje sigurnijim. Sastoji od stupića od nehrđajućeg čelika, koji su već postavljeni, a između njih će se provući čelična užad. Stupići su zakrivljeni kako bi se pješacima, posebno djeci, otežalo penjanje i preskakanje preko ograde jer i među mališanima ali i odraslima ima onih nestašnijih.

Slijedi postavljanje nove gumene podloge. Umjesto gumenih segmentnih ploča nova podloga će biti također fleksibilna, ali monolitna. Na mjestima gdje je veća opasnost od pada sa sprava podloga će biti debljine 10 cm, a 4,5 cm na ostalim površinama igrališta. Za ovaj dio poslova čekalo se da vremenski uvjeti, posebno što se tiče minimalnih dnevnih temperatura, budu odgovarajući. Dakle, radovi su pri kraju no s obzirom na uvjete u kojima trenutno živimo ostaje pitanje da li će djeca čekati da se igralište završi ili će završeno igralište čekati djecu, dok se pandemijske mjere, zabrane i ograničenja ne ukinu.

Facebook Comments