Petračić posumnjao da Zelenilo koristi zemlju s pročistača, direktor: To je humus, zovite inspekciju

Vijećnik je za šetnje pored Korane primjetio „masu zemlje, izrazito crne boje, neugodnog mirisa” za koju misli da tamo ne bi smjela biti

– Vidjet ću još hoću li pozvati inspekciju, ali u zoni zaštite voda, blizu vodocrpilišta, u krugu Zelenila, nalazi se masa zemlje, izrazito crne boje i vrlo neugodnog mirisa. Imam sumnje da je to zemlja koja ne bi smjela tu biti, od pročistača otpadnih voda. Takva zemlja nije bezopasna za tu zonu; bez obzira je ili nije, u zoni zaštite se ne bi tebalo ništa odlagati, ispričao je vijećnik Davor Petračić, zatraživši odgovor o zemlji koju je u krugu Zelenila primjetio šetajući pored Korane.

Da i sam onuda često šeta, a miris možda ima veze s Konjičkim klubom, kazao je gradonačelnik Damir Mandić, spočitnuo Petračiću zašto odmah nije zvao inspekciju kako bi utvrdila o čemu se radi, te pozvao direktora tvrtke Tomislava Vukelića da objasni što je.
– Odgovorno tvrdim da u Zelenilu, osim humusne zemlje koju koristimo za sadnju bilja, cvijeća i ostalog nema nikakvih drugih otpada, zemlje… osim trave koju tamo repariramo i kasnije zbrinjavamo. Možete poslati inspekciju, odmah sad, poručio je Vukelić.

Petračić nije bio previše zadovoljan odgovorom, podsjetio da je i bio za preseljenje Zelenila na Dubovac kako ne bi bilo blizu vodozaštitne zone, te da je na takvom području zabranjeno bilo kakvo tretiranje.

– Nedopustivo je da se odvozi i trune biološki materijal tamo, dovozi bilo kakva zemlja, a da se ne zna njen sastav. To je osjetljivo područje, tom problemu izuzetno osjetljivo i oprezno treba pristupati jer ulog je naše zdravlje. Zelenilo je blizu nečega što ne bi trebalo ni vidjeti i apeliram da se tamo ništa ne gomila, kazao je Petračić.

Mandić je ustvrdio da Zelenilo poštuje sve zakone i propise, a onda i javno pozvao direktora da vodi računa o bilo kakvoj sumnji.(KAportal)

Facebook Comments