Aplikacija za prijavu nepravilnosti u odlaganju otpada

Iz ogulinskog Stambeno komunalnog gospodarstva dobili smo obavijest, u kojoj stoji:

“Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa unapređivanjem sustava gospodarenja otpadom uvođenjem u primjenu aplikacije za prijavu nepravilnosti u odlaganju otpada.
Radi se o prijavi nepravilnosti, ne samo registriranih korisnika odvoza otpada, već svih posjednika otpada. Pri tome se ispunjava osnovno načelo Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a to je načelo „Onečišćivač plaća”!
Od početka lipnja 2020.g. vozači komunalnih vozila i terenski radnici tvrtke putem aplikacije bilježiti će fotografske snimke i videozapise lokacija i načina nepropisno odloženog otpada.
Takav postupak nepropisnog odlaganja podloga je za naplatu ugovorne kazne koja je propisana Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017.) i Odlukom Gradskog vijeća Grada Ogulina o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 42/2017.)
U slučaju težih povreda pravila odlaganja otpada ovakav videozapis i fotografija bit će podloga za prijavu nepravilnosti komunalnom redarstvu.
Oblici nepravilnog odlaganja otpada su: ukoliko korisnik nije omogućio davatelju usluge preuzimanje spremnika na dostupnoj (javnoj) površini; u slučaju uništavanja spremnika; ako korisnik ne predaje reciklabilni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada; ako korisnik odlaže više otpada od zapremnine spremnika; ako posjednik otpada ne koristi javnu uslugu i ne predaje otpad davatelju usluge; u slučaju odlaganja otpada na javnoj površini i na divljem deponiju; u slučaju odlaganja reciklabilnog i glomaznog otpada zajedno; u slučaju odlaganja u spremnik žeravice, vrućeg pepela, ulja, kemikalija, ostataka životinja i sl. zajedno sa miješanim komunalnim otpadom; ako korisnik odbije omogućiti davatelju usluge označavanje spremnika; ako se utvrdi da se nekretnina koristi suprotno očitovanju vlasnika o nekorištenju i/ili povremenom korištenju nekretnine i dr.
Vrste povreda pravilnog odlaganja otpada sastavni je dio važećeg cjenika davatelja usluge, kao i novčani iznosi kazne za pojedinu vrstu povrede.
Želimo naglasiti da u unapređivanju sustava gospodarenja otpadom nije riječ samo o šturoj primjeni pozitivnih propisa, već je naša namjera da svi zajedno promišljamo o odgovornijem ponašanju! Koristi od takvog postupanja osjetit će se u budućnosti, a mlade osobe izgradit će pozitivan pristup problematici gospodarenja otpadom kao aktivni sudionici!”

logo skg ogulin

Facebook Comments