Postanite popisivači poljoprivrede

Državni zavod za statistiku ove će godine na području Republike Hrvatske provoditi Popis poljoprivrede. Popis poljoprivrede jest opsežno statističko istraživanje kojim se u redovitim intervalima provode sve statističke aktivnosti koje omogućuju integraciju informacija o broju poljoprivrednih gospodarstava, njihovoj strukturi, metodama poljoprivredne proizvodnje, mjerama potpore za ruralni razvoj, poljoprivredno-okolišnim aspektima i drugim povezanim informacijama u Republici Hrvatskoj za potrebe službene statistike.

Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je u lipnju 2003. godine, a ove će se godine na terenu provoditi u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada.

Prikupljati će se podaci o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka, maslinika i vinograda te broju voćnih stabala i trsova vinove loze, navodnjavanju, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, ostalim dohodovnim djelatnostima, smještaju životinja, gospodarenju stajskim gnojem, mehanizaciji, mjerama potpore ruralnom razvoju te ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Inače, Državni zavod za statistiku objavit će uskoro poziv zainteresiranim građanima koji bi željeli raditi na terenu i postati popisivači. Prijave za popisivače poljoprivrede će biti otvorene od 8. do 15. lipnja, a više informacija možete pronaći na web stranici www.popispoljoprivrede.hr

dzs_popis_poljoprivrede_2020_A3_02062020-page-001

Facebook Comments