Aktualno OG sada Ogulin

Još jedan pokušaj prodaje HOC-a Bjelolasica

Stečajni upravitelj društva HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Tomislav Đuričin, 03.lipnja 2020.godine objavio je još jednu prodaju imovine stečajnog dužnika.

Imovina stečajnog dužnika se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda te se prodaju slijedeće cjeline: Jasenak I čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 29.140.000,00 kn, a vrijednost pokretnina na istoj lokaciji iznosi 9.685.890,00 kn, odnosno ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina cjeline Jasenak I iznosi 38.825.890,00 kn. Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se imovina ne može prodati) za nekretnine iznosi 4.373.757,67 kn, a početna i minimalna cijena pokretnina iznosi 1.453.800,13 kn, odnosno ukupna početna i minimalna cijena za za nekretnine i pokretnine iznosi 5.827.557,80 kn. Imovina Jasenka I se prodaje kao cjelina (nekretnine i pokretnine).

Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ponuda za prodaju imovine Jasenak I – NE OTVARATI“.
Pod branom čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 1.700.000,00 kn. Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati) iznosi 592.753,35 kn. Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ponuda za prodaju imovine Pod branom – NE OTVARATI“.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana, a počinje teći narednog dana od dana objave poziva za podnošenje ponuda. Jamčevina iznosi 5 % od ukupne cijene svake pojedine cjeline. Procjembeni elaborati tržišne vrijednosti nekretnina i pokretnina dostupni su na web stranici http://www.bjelolasica.hr