Prodaja Bjelolasice – Jasenak 2 ima novog vlasnika

Kao što smo već prije nekoliko dana pisali, 03. lipnja objavljena je još jedna prodaja imovine stečajnog dužnika HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju i to prodaja cjeline “Jasenka 1” i nekretnine “Pod branom”. Ova prodaja je još otvorena i prijave se mogu poslati do 11. lipnja.Međutim u ovoj ponudi za objavu nismo uočili cjelinu “Jasenak 2” pa smo o tome uputili upit stečajnom upravitelju Tomislavu Đuričinu u kojem smo pitali da li je cjelina Jasenak 2 možda dobila vlasnika.

Tomislav Đuričin nam je odgovorio: “Dana 18.veljače 2020 godine objavljena je prodaja imovine u vlasništvu stečajnog dužnika u dnevnom tisku, Večernjem listu, te na web stranicama Hrvatske gospodarske komore, sudačke mreže i na web stranici stečajnog dužnika www.bjelolasica.hr Na poziv su prispjela dvije ponude za cjelinu Jasenak II, jedna društva BENEK d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Labinska ulica 15, OIB 27629305513, te ponuda SANI TOURS – turistička agencija, vl. Anto Čančar, Biograd na moru, Dr. Franje Tuđmana 14, OIB: 80518428252. Ponuđač Benek d.o.o. je za cjelinu Jasenak II ponudio iznos od 2.012.000,00 kn, dok je ponuđač SANI TOURS – turistička agencija, vl. Anto Čančar ponudio iznos od 1.901.961,25 kn. Obzirom da je društvo Benek d.o.o. ponudilo viši iznos kupovnine, sukladno zaključku o prodaji, dana 06.travnja 2020.godine sklopljen je ugovor o kupoprodaji cjeline Jasenak II, kojim je definirano da kupac treba platiti ostatak kupovnine u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora što je kupac i obavio.

Dakle, Jasenak 2, koji obuhvaća pet paviljona ima novog vlasnika i to je društvo Banek d.o.o. iz Zagreba. Kako je i za aktulnu objavu prodaje cjeline “Jasenak 1” i nekretnine “Pod branom” još preostao samo jedan dan upitali smo kakva je tu situacija sa ponudama. Prema riječima Tomislava Đuričina, do danas nije stigla još niti jedna ponuda.

Facebook Comments