Devetnica svetoj Ani

Devetnicom (devet srijeda) svetoj Ani, župnik don Goran Antunović, zajedno sa župljanima, priprema se za proslavu župnog blagdana Svete Ane 26. srpnja, u Plaškom.
Kroz devet srijeda želi se dati naglasak na duhovnu korist župnog blagdana i važnost istoga za život župe i svih župljana.
Program devetnice je: krunica u 17.30, sveta misa u 18.00 (s propovijedi). Svaku srijedu sv. Misu devetnicu predvodi drugi svećenik.
Prije svečanog blagoslova moli se devetnica sv.- Ani. Pozivaju  sve one koji im  se žele priključiti duhovnoj pripravi za svetu Anu da mogu to učiniti u Crkvi svete Ane u Plaškom, Saborčanska 2.

Facebook Comments