Tihana Turković nova je ravnateljica Ivanine kuće bajke

Svega 40-ak minuta potrajala je današnja sjednica ogulinskog Gradskogg vijeća, kojom je predsjedavao Marinko Herman.  Zbog  poznate epidemiološke situacije sjednica je održana video konferencijom, a vijećnici su jednoglasno prihvatili dnevni red, koji je nadopunjen jednom točkom. Naime, riječ je o dopuni odluke o koeficijentima i plaćama službenika i namještenika u gradskoj upravi, koju je bilo nužno izmjeniti  zbog potrebne sistematizacije jednog zaposlenika. Radi se  o financijskom voditelju projekta  budućeg Centra za djecu s teškoćama u razvoju,  za koji je osigurano 10.914,637 kuna. Nositelj i prijavitelj projekta je Crveni križ, u partnerstvu sa gradom Ogulinom. Plaća djelatnika će se financirati iz projekta.

U nastavku sjednice jednoglasno je  prihvaćen  prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti, prema kojoj će im plaća  do kraja godine  biti manja za 5 posto.

Umjesto Ankice Puškarić, dosadašnje vršiteljice dužnosti ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, nova ravnateljica bit će Tihana Turković, koja je danas imenovana na tu dužnost. Za je bilo 11 vijećnika, a 4 suzdržana.

Glasovanje za točke dnevnog reda obavljalo se putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte predsjednika Gradskog vijeća [email protected] Vijećnici su se izjašnjavali o prijedlogu odluka „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.

Nakon isteka roka za izjašnjavanje, svi vijećnici su obavješteni e-mailom o rezultatu glasovanja.

Facebook Comments