Aktualno OG sada Ogulin

Javni poziv za dostavljanje ponuda stručnih suradnika

Ogulin Pučko 2 ist

Pučko otvoreno učilište Ogulin objavilo je Javni poziv za dostavljanje ponuda stručnih suradnika za provođenje Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave.

Stručni suradnici mogu biti: treneri u području javne nabave, osobe koje posjeduju važeći certifikat iz područja javne nabave i najmanje tri godine iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, osobe zaposlene na stručnim poslovima u sustavu javne nabave: u središnjem tijelu za javnu nabavu – upravnoj organizaciji nadležnoj za politiku javne nabave ili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Stručne osobe mogu biti i stručnjaci iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, te imaju objavljena najmanje dva članka iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom, ili su kao predavači sudjelovali na najmanje dva stručna savjetovanja, konferencije, seminara, radionica i sl. iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom.
Stručni suradnici mogu biti angažirani za predavanja iz područja obuhvaćenog nastavnim programom za koji su dokazali svoju stručnost.

Dokumentacija koja se prilaže:

životopis
dokaz o završenom preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, prirodne ili tehničke struke,
certifikat u području javne nabave,
dokaz o najmanje 3 godine iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave,
izjava o poznavanju rada na računalu,
izjava o znanju jednog stranog jezika,
ukoliko je potrebno dokaz o objavi najmanje dva članka iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom,
ukoliko je potrebno dokaz o sudjelovanju na najmanje dva stručna savjetovanja, konferencije, seminara, radionica i sl. iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom,
ponuda (molimo u ponudi navesti i brojeve teme kako je navedeno u nastavnom programu za koje je stručni suradnik zainteresiran).

NASTAVNI PROGRAM PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Nastavni program »Programa izobrazbe u području javne nabave« osmišljen je u obliku predavanja i vježbi čime se polaznicima prenose znanja i kroz praktične primjere, izradu vježbi i sl. s ciljem razvoja vještina vezanih uz područje javne nabave, prvenstveno pripremu i provedbu postupaka javne nabave. Nastavni program utvrđen je u trajanju od 50 nastavnih sati, pri čemu se nastavnim satom smatra izvođenje nastave (predavanja) u trajanju od 45 minuta. Minimalno 30% sadržaja predviđenog nastavnim programom obavezno se provodi kroz vježbe, studije slučaja, primjere iz prakse i slično. Za nastavni program utvrđen je sljedeći sadržaj:

TEMA SATI
1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji 2
2. Načela javne nabave
3. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi 2
4. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
17. Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
18. Održiva i zelena javna nabava
5. Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja 2
6. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
7. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja 8
8. Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
− Početak i odabir postupka javne nabave
− Otvoreni postupak javne nabave
− Ograničeni postupak javne nabave
− Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom proziva na nadmetanje
− Natjecateljski dijalog
− Partnerstvo za inovacije
− Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
− Posebni režimi nabave
9. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu 4
− Okvirni sporazum
− Dinamički sustav nabave
− Elektronička dražba
− Elektronički katalog
− Sustav kvalifikacije
10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima 8
− Oblik i sadržaj
− Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
– Objave javne nabave
11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima 4
− Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
− Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
– Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
12. Kriterij za odabir ponude 2
13. Ponuda – s praktičnim primjerima 8
− Oblik i sadržaj
− Zaprimanje i otvaranje
− Postupak pregleda i ocjene ponuda
14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima 2
15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja 2
16. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima 2
19. Vježba provedbe postupka javne nabave 4
UKUPNO 50

Zainteresirane stručne suradnike molimo da ponude s traženom dokumentacijom dostave putem elektronske pošte na adresu [email protected] do 14. rujna 2020. godine.

Posljednje objavljeno

Dodik sazvao Srbe na razgovor o ‘mirnom razlazu BiH‘, Izetbegović: ‘Nisam siguran da neće biti rata‘

OgPortal

Sloboda u susjedstvu: Zloporabe braće Mamić po zakonu BiH nisu kazneno djelo!

OgPortal

Zbog epidemiološke situacije gradonačelnik Domitrović usprotivio se održavanju predstave “Stanko i Oliver”

OgPortal

Potpuni poraz: Gotovo dvije trećine djelatnika osnovnih i srednjih škola ne želi se cijepiti protiv korone

OgPortal

EMA: Cjepivo J&J-a u rijetkim slučajevima može izazvati ugruške, rizik je mali

OgPortal

Plenković Milanoviću: Nismo pokrenuli životinjsku farmu, nema prostora za glumu

OgPortal