U tri navrata uklanjali gnijezda stršljena

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je sedam intervencija, od čega su tri uklanjanje gnijezda stršljena, intervencije DVD-a Oštarije i JVP grada Karlovca.

JVP grada Karlovca bilježi i sanaciju prometnice, te vatrodojavu bez potrebe za intervencijom, kao i DVD Vojnić. Vatrogasci DVD-a Rakovica su otvarali stan.

Facebook Comments