Aktualno OG sada Ogulin

Grad Ogulin zapošljava komunalnog redara

Privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina, Slavica Zubčić, raspisala je 26. kolovoza Javni natječaj za prijam u službu u Grad Ogulin, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto viši referent komunalni redar. Traži se 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12.
Zakona, te sljedeće posebne uvjete:
– sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit,
– položen vozački ispit „B“ kategorije,
– poznavanje rada na računalu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, OIB, adresa e-pošte), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje te vlastoručni potpis.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web-stranici Grada Ogulina (www.ogulin.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Ogulina bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Ogulin, s naznakom ”Javni natječaj
za prijam u službu – viši referent komunalni redar”, Bernardina Frankopana 11, 47 300 Ogulin, u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11, I kat, soba broj 22.

Posljednje objavljeno

U Hrvatskoj cijepljena svaka četvrta odrasla osoba

OgPortal

Iz Jaškova krenula štrudlomanija na dva kotača, poznati bike bloger Dražen Breitenfeld: Ozaljski kraj ima sve predispozicije biti prepoznatljivo cikloturističko odredište

OgPortal

“Pandemija nije dobar trenutak zabrane rada”

OgPortal

8. svibnja – Svjetski dan Crvenog križa

OgPortal

U Ogulinu će biti postavljen vanjski stalni STEM postav

OgPortal

Indija: Rekordan broj umrlih, Tamil Nadu se zatvara

OgPortal