Radne bilježnice platit će Grad Ogulin

Pred nama je nova školska godina. Knjige za učenike osnovnih škola  financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a za radne bilježnice  osigurana su sredstva u proračunu grada Ogulina.

Nabavku knjiga i radnih bilježnica provode škole. Prema tome, sve učenike će udžbenici i radne bilježnice čekati spremni prilikom dolaska u školu. Izuzetak su kutije za Tehničku kulturu i mape za Likovnu kulturu, njih roditelji sami financiraju, a nabavljaju se prema dogovoru sa školama, pa iz gradske uprave preporučuju  roditeljima da dodatne informacije vezano za ovo potraže na internet stranicama škola.

“S obzirom da su se troškovi nabavke radnih bilježnica povećali, na iduću sjednicu Gradskog vijeća uputit ćemo prijedlog povećanja sredstava za ovu namjenu i to s 220 tisuća kuna na 300 tisuća kuna. Razlozi povećanja troškova nabavke radnih bilježnica, prema informacijama dobivenim od ravnatelja Prve osnovne škole Ogulin Zvonka Ranogajca, su što je većina radnih bilježnica podijeljena na dva dijela, za prvo i za drugo polugodište, što povećava troškove tiskanja. Smisao toga je da se smanji težina materijala koje učenici svakodnevno nose u školu. Uz to, ove školske godine je i više radnih bilježnica i dodatnih materijala za učenike s teškoćama u razvoju”- rekao nam je zamjenik gradonačelnika Ogulina Daniel Vukelja.

Facebook Comments