Vatrogasne intervencije

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je četiri intervencije. Radi se o dvije prometne nesreće, intervencije JVP grada Karlovca i DVD-a Jurovski Brod. Vatrogasci JVP grada
Karlovca su sanirali prometnicu, a JVP Ogulin bilježi vatrodojavu bez potrebe za intervencijom.

Facebook Comments