I ogulinski Vodovod okončao poslovnu 2019.g. sa pozitivnim predznakom

Ogulinska tvrtka Vodovod i kanalizacija brine o vodovodnoj mreži i priključcima koji se na našem području prostiru u dužini od 385.275 metara, dok dužina magistralnog cjevovoda iznosi 284.28 metara. Neke su to od temeljnih informacija koje je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, gradskim vijećnicima, iznesao direktor Bojan Prebežić. On je, podnoseći izvješće o radu tvrtke, između ostalog rekao i da je tijekom 2019. godine tvrtka ostvarila dobit u iznosu od 85.867 kuna.

S posljednjim danom prošle godine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina priključene su bile ukupno 222 pravne osobe i 1913 domaćinstava, dok je na vodoopskrbni sustav bilo priključeno 611 pravnih osoba te 7152 domaćinstva.
Radnici Vodovoda i kanalizacije otklonili su 99 kvarova na vodoopskrbnom sustavu različitih profila, a 93 kvara otklonjena su na kućnim priključcima. Zamijenjeno je 800 vodomjera, izvedeno je i 25 priključaka za nove potrošače, dok je zbog neispravnosti izmijenjeno 206 ventila različitih profila.

Tijekom protekle godine, između ostalog, pristupilo se izradi koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin, s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti. To rješenje sagledava gubitke u vodovodnom sustavu na ogulinskom području, koje obuhvaća Josipdol, Tounj te Drženicu, ali i Jasenak u budućnosti.

Lanjske godine nastavljeni su i radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe Tounj, a na 5 godina je sklopljen i Okvirni sporazum za sanaciju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin. Tako su tijekom ove godine izvršeni planirani radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Ogulina, ali i u općini Saborsko.

Inače, ova gradska tvrtka lani je imala 47 zaposlenih.

Facebook Comments