Grad Ogulin traži vježbenika na određeno vrijeme

Objavljen je javni natječaj za prijam u Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i fondove Europske unije (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, radi obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci.

Od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama počinje teći rok od osam dana za podnošenje prijava na javni natječaj, pa je kao posljednji dan za podnošenje prijava, predajom pošti preporučeno ili neposredno u pisarnicu Grada Ogulina, određen 1. listopad.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne, prirodne ili tehničke struke; da nema radnog iskustva u struci te da poznaje rad na računalu. Uz prijavu kandidati su, između ostalog, dužni priložiti životopis, preslik diplome te dokaz o ukupnom radnom iskustvu. Nepravodobne i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno najmanje 5 dana prije tesitranja na web stranici te oglasnoj ploči Grada Ogulina.

Prijave na natječaj se podnose preporučeno na adresu Grad Ogulin, Povjerenstvo za provedbu natječaja s naznakom: “Natječaj za prijam u službu vježbenika”, B. Frankopana 11, Ogulin.

Više detalja o ovom javnom natječaju možete pronaći na web stranici Grada Ogulina.

Facebook Comments