Održavajte svoje dimnjake i peći

U sezoni grijanja česta su zapaljenja dimnjaka, što se događa zbog njihove nepravilne izrade ili neredovitog održavanja. Dimnjačari trebaju provjeriti dimnjake, no mnoga kućanstva zaboravljaju da je to nužno obaviti svake ogrjevne sezone.
Bilo da se griju na kruta goriva ili plinska trošila, uvijek treba biti oprezan i održavati dimnjake kako bi se izbjegle neugodne i opasne situacije te intervencije vatrogasaca.

Kod dimnjaka je najvažnije kod izgradnje da to bude u skladu s propisima, da kroz njih ne prolaze nikakve grede, da nisu ispucali, da je od čvrstog materijala, da je ožbukan iznutra i izvana, da su određenog promjera, ali isto tako treba obratiti pozornost i na peći na krute tvari.

Iako smo već odavno zagazili u sezonu grijanja, dimnjačari ovih dana imaju pune ruke posla. Provjeravaju ispravnost trošila, čiste dimnjake i peći.

“Vrlo je važno redovito kontrolirati dimnjake, kontrolirati njihovu prohodnost, kontrolirati sam spoj trošila na te dimnjake i kontrolirati redovito da li su ta trošila ispravna i u kakvom su stanju”, neki su od savjeta građanima.

Najčešći razlog zapaljenja dimnjaka krije se u čađi.
U samom dimnjaku se zapali zapaljiva smola, čađ koja proizlazi iz krutog goriva.
Zakonska je obveza svih potrošača redovito omogućiti čišćenje dimnjaka i provjeriti trošila bez obzira na energent koji koriste.

Ogulinska tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. ovlašteni je dimnjačar za područje grada Ogulina, a dimnjačarska služba započela je s radom 2013. godine i od tada brine o obvezi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a osobito provjerava njihovu ispravnost, obavlja redovne i izvanredne preglede te vrši čišćenje te spaljivanje i vađenje čađe.

Time se sprječavaju opasnosti od požara i eksplozija, te zagađivanja zraka, a time i štetne posljedice zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Facebook Comments