Nastavak ulaganja u zdravstvene i socijalne ustanove u Ogulinu

Energetska obnova Opće bolnice Ogulin te rekonstrukcija, uređenje i nadogradnja objekta i okolišnog prostora Doma za starije i nemoćne “Biskup Srećko Badurina” bile su teme sastanka koji je danas održan u Uredu župana Karlovačke županije. Uz nazočnost predstavnika OB Ogulin, na čelu s ravnateljem dr. Josipom Zorkom te ravnateljice Doma za starije i nemoćne “Biskup Srećko Badurina” Nataše Vučković Ivošević, sa suradnicima, kao i predstavnika Karlovačke županije, koje su predvodile zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin (putem video veze) i zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, raspravljalo se o ovim temama koje će u narednom vremenu generirati nova zanačajna ulaganja u ogulinsko zdravstvo i socijalu.

Na sastanku je zaključeno da se energetska obnova OB Ogulin te energetska obnova zgrade stare bolnice u kojoj djeluje Dom Srećko Badurina razdvoje kao dva zasebna projekta. Također će ove dvije ustanove potpisati međusobni ugovor o davanju na uporabu dijela parkirališnog prostora Bolnice, kako bi se dio parkirališta mogao urediti kroz projekt Doma. Projekt obnove Doma “Biskup Srećko Badurina” vrijedan je 6,89 milijuna kuna i obuhvatiti će kompletnu rekonstrukciju prostora Doma, zelenog prostora i parkirališta, koje je u vlasništvu OB Ogulin.

Također je predloženo da Dom od OB Ogulin otkupi prostor u kojem djeluje, uz suglasnost osnivača. Za to je prethodno potrebno napraviti procjenu prostora koji se planira otkupiti.

Facebook Comments