Tijekom vikenda 12 intervencija

Tijekom vikenda ŽVOC Karlovac evidentirao je 12 intervencija.
Vatrogasci JVP Ogulin bilježe tri intervencije ispumpavanja vode i vatrodojavu bez potrebe za intervencijom. Vodu iz objekata ispumpavali su i vatrogasci JVP grada Karlovca, DVD-a
Jurovski Brod i DVD-a Vojnić. JVP grada Karlovca bilježi i intervencije uklanjanja stabla, sanacije krovišta i zbrinjavanja životinje. Drvo s prometnice uklonili su vatrogasci DVD-a Vrhovac, a
vatrogasci DVD-a Slunj su sanirali prometnicu

Facebook Comments