Slikarska radionica u Plaškom

Povodom “Dječjeg tjedna” Ženska udruga Katarine Josipdol, u suradnji s udrugom Slobodna škola Plaški, organizirala je slikarsku radionicu pod nazivom “Susret i suživot s prirodom”.
Radionica je održana na izvoru vrela Dretulje Plaški. Nakon uvoda predsjednice ŽUK Josipdol Zorice Marine Jandrlić, nekoliko riječi o odgovornosti prema prirodi je rekao don Goran Antunović, a o Dretulji, biljnom i životinjskom svijetu govorila je Milica Kraguljac, ujedno i predstavnica udruge Rekreativaca, planinara i izletnika Mala Kapela Plaški. Gđa. Mirta Korać i  Jelena Ćorković Komadina su se brinule da na paletama za slikanje ne nedostane boje i kistova.
Osim djece, kist u ruke nakon puno godina su uzele i stare bake.
Djeci su bili osigurani materijali za slikanje, topli hot dog, palačinke, cedevita i drugi voćni sokovi. U ime općine Plaški ideju je pozdravila Mara Šupica. Stolove i klupe su osigurali pop Saša Kremić, don Goran Antunović i obitelj Šupica, a dostavilo ih je Komunalno poduzeće Plaški.
“Bilo je lijepo i veliko hvala Plašćanima na pomoći i podršci u realizaciji ove lijepe ideje! Čuvajmo prirodu!” poručuju iz  Ženske udruge Katarine Josipdol. (info/foto:ŽUKatarine)

Facebook Comments