U četvrtak novo dežurstvo Pravne klinike

U četvrtak, 22. listopada, će se, od 9 do 12 sati, u prostoru ogulinske Udruge “Radost” održati dežurstvo Pravne klinike. Pravna klinika je jedinica zagrebačkog Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna.
Pravna klinika, podsjećamo, u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnika o studiranju i Akta o organizaciji Pravne klinike.

Svatko tko ne može na drugi način ostvariti pravnu pomoć može se obratiti klinici za pravnu pomoć. O tome hoće li klinika prihvatiti rad na njegovom predmetu odlučuje se na sastancima tijela Klinike, na temelju analize slučaja te u skladu s kriterijima za prijem predmeta.
Dakle, svi građani, bez obzira na članstvo u Udruzi “Radost”, mogu potražiti pomoć Pravne klinike. Dežurstvo Pravne klinike bit će organizirano i održano uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Facebook Comments