U razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine obvezna je uporaba zimske opreme

U skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama pod zimskim uvjetima na cesti smatra se vrijeme kada je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Pod zimskom opremom motornih i priključnih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od četiri milimetara i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Na vozila se ne smiju stavljati gume s čavlima.

Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Novčanom kaznom od 5000 do 15000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu. Za prekršaj iz ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 1500 do 5000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčanom kaznom od 1000 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja vozilom koje nema zimsku opremu.

Prije započinjanja vožnje vozači su obvezni očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu s vozila. Za nepridržavanje ovih obveza Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u iznosu od 1000 kuna.

Zimske dionice javnih cesta na području Karlovačke županije
Odlukom o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj određene su dionice na kojima je za sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske, u razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine obvezna uporaba zimske opreme.
Kroz Karlovačku županiju prolaze sljedeće prometnice na koje se ta Odluka odnosi:
A1 – Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica
A6 – čvorište Bosiljevo dva (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)
D1 – međunarodni granični cestovni prijelaz Macelj (granica Republike Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin
D3 – Karlovac – Rijeka (D8)
D6 – međunarodni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jurovski Brod (granica Republike Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1)
D23 – Josipdol (D42) – Senj (D8)
D42 – čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23)
D204 – međunarodni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Pribanjci (granica Republike Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1).

Facebook Comments