Održana Skupština “Vodovoda i kanalizacije”

Dana 02.12.2020. godine održana je Skupština Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, na kojoj su bili nazočni Gradonačelnik grada Ogulina – predsjednik skupštine, te načelnici Općina Josipdol, Tounj, Saborsko i Plaški – članovi Skupštine, predsjednik Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.Ogulin i predsjednik Nadzornog odbora Trgovačkog društva Veks d.o.o. Plaški.

Skupština društva održana ja u prostorijama Društva na adresi Ogulin, I.G.Kovačića br. 14. pridržavajući se svih mjera propisanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Na Skupštini društva donijeta je ODLUKA o pripajanju Trgovačkog društva Veks d.o.o. Plaški kao pripojeno društvo Trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin kao društvo preuzimatelj sa danom 01.12.2020. godine.
Sukladno članku 539. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital Društva Preuzimatelja neće se povećavati za iznos temeljnog kapitala Pripojenog Društva, budući da jedan udio Pripojenog društva drži i jedan od članova društva Preuzimatelja.
Sva imovina Pripojenog društva, kao i njegova prava, obveze i radnici prenose se u ovom postupku pripajanja na Društvo Preuzimatelja.
Donošenjem ovakve Odluke, po mišljenju Uprave trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, kao i svih članova Skupštine, na području Općine Plaški znatno će se poboljšati sadašnje stanje vodoopskrbe kao i kvaliteta vode na tom području.

Facebook Comments