Zašto i kako je moguća prodaja kave na kioscima i benziskim crpkama i tko to kontrolira?

Po posljednjim mjerama epidemiološke zaštite, zatvoreni su svi kafići i restorani. Međutim, kako vidimo, kavu mogu prodavati kiosci, benzinske, pekare… ali ne i caffe barovi ili slični caffei iz čijeg je samog naziva i registracije djelatnosti jasno s čime bi se trebali i mogli baviti. S obzirom da caffe barovi za obavljanje svoje djelatnosti moraju ispunjavati i određene uvjete, tehničke, zdravstvene, sanitarne itd. , a potaknuti dijelom objava i komentara na društvenim mrežama, zanimalo nas sljedeće:

Tko kontrolira ispravnost i kakvoću vode koja se toči u caffe aparate koji su na benzinskim postajama,  ili kioscima, s obzirom da većina njih uopće nema spojenu vodu?
Uz spomenuto, ljudi sami kuhaju kavu na tim aparatima, bez ikakvih mjera, diraju čaše, poklopce, žličice… S druge strane konobari u kafićima, kada rade, moraju imati maske, dezificijense, sanitarne potvrde, uzimaju se brisevi sa šalica i čaša i slično. Da li i te aparate na kioscima, benzinskim postajama itd. kontrolira sanitarna inspekcija?

Upit smo poslali Ministarstvu gospodarstva i Državnom inspektoratu. Iz Ministarstva gospodarstva rekli su nam “Za pitanja vezana za ispravnost vode u aparatima i sl. obratite se nadležnoj sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata Republike Hrvatske.
Epidemiološke mjere su u nadležnosti Stožera civilne zaštite RH, dok je djelatnost ugostiteljstva u nadležnosti Ministarstva turizma.”

Upit smo  ponovili Ministarstvu turizma. Brzo su se javili i ljubazno nas telefonski kontaktirali u dva navrata te mailom poslali pojašnjenje. U njemu stoji:

Zahvaljujemo na Vašem upitu koji uključuje područja izvan djelokruga nadležnosti Ministarstva turizma i sporta. Ipak, upućujemo Vas da se obratite Državnom inspektoratu, Ministarstvu unutarnjih poslova, te Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Konkretnije pojašnjenje navodimo ispod.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o vodi za ljudsku potrošnju provode sanitarni inspektori Državnog inspektorata, a taj nadzor uključuje i kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite propisano je da inspekcijski nadzor u sustavu civilne zaštite nad provedbom toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona te drugih posebnih propisa iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova obavljaju inspektori tog Ministarstva, dok je stavkom 2. propisano da inspekcijski nadzor u sustavu civilne zaštite obavljaju inspektori civilne zaštite i drugi inspektori Ministarstva u sjedištu Ministarstva i izvan sjedišta u područnim jedinicama.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti uređena je ugostiteljska djelatnost, pa je tako propisano da je ugostiteljska djelatnost u smislu toga Zakona pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Slijedom navedenog, u slučaju prodaje kave putem samoposlužnih uređaja, ne radi se o obavljanju ugostiteljske djelatnosti, već obavljanju djelatnosti trgovine te je sukladno navedenom potrebno registrirati djelatnost trgovine te ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine. Za više informacija vezano uz opće uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine upućujemo Vas na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.”

Kako  su nas uglavnom svi upućivali na Državni inspektorat zanimao nas je i njihov odgovor. Oni su odgovorili:

S obzirom na to da se niži upit prvenstveno odnosi na razloge i način određivanja rada ugostiteljskih objekata što je određeno Odlukom Stožera RH o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ljubazno Vas upućujemo da se za tumačenje iste obratite Stožeru.

Nadalje, sukladno propisima o hrani ne postoji ograničenje za postavljanje samoposlužnih aparata za kavu, ali je potrebno osigurati higijensko rukovanje s njima na način: da se osigura jednokratna ambalaža (čašice, žlice, poklopci..), da se omogući higijensko rukovanje ambalažom od strane korisnika (npr. da se osiguraju dozomati za ambalažu ili da je ambalaža zasebno pakirana, a nakon otpakiranja s njom rukuje samo krajnji korisnik ili da je osoblje zaduženo da osigura ambalažu). Isto tako, prema propisima o hrani nužno je osigurati korištenje zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju. Ista može biti dostupna ili izravnim spajanjem na vodovodnu mrežu ili putem spremnika u koje se puni zdravstveno ispravna voda.”

U četvrtak smo sličan upit poslali i na mail adresu Tiska, no do objave ovog članka odgovor nije stigao.

Nažalost, nakon ovih dugačkih, stručnih i kompliciranih rečenica( iz kojih smo izbacili brojeve Narodnih novina te brojeve zakonskih članaka koji o tome govore jer bi bile još kompliciranije i duže), u ta dva dana dopisivanja nismo dobili konkretan odgovor na glavno i jasno pitanje iz našeg upita koje je, da vas podsjetimo, glasilo: “Da li i te aparate na kioscima, benziskama itd. kontrolira sanitarna inspekcija?”. 

Toliko vremena i dopisivanja radi jedne tako banalne stvari kao što je jedno novinarsko pitanje, na koje na kraju i ne dobijete odgovor. Svi su kao pomalo nadležni, a pomalo i nije nitko.

Facebook Comments