Aktualno OG sada Ogulin

Preko 30 milijuna kuna u 2021.g. planira se uložiti u sustav gospodarenja otpadom

vijeće 13 11 2020 ist

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina, održanoj 17. prosinca putem video konferencije, gradski vijećnici su, između ostalog, izglasali i Proračun Grada Ogulina za 2021. godinu. Kao jednu od proračunskih stavki valja istaknuti ulaganja koja se planiraju izvršiti u Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Za tu namjenu u Proračunu je osigurano ukupno 30.175.000,00 kuna, a rezultat je to praćenja EU trendova ulaganja u “zelenu ekonomiju”.
Od tog iznosa 4.300.000,00 kuna osigurano je za nastavak radova na sanaciji odlagališta otpada Sodol, a 700.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje županijskog Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora.

9.625.000,00 kuna osigurano je, pak, za ulaganje u ogulinsku sortirnicu. Radi se o kapitalnom EU projektu, koji se u 85%-tnom iznosu sufinancira iz EU fondova. Cilj mu je smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. Projektom je predviđena izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, plastike i metala.

U planu je i izgradnja kompostane za odvojeno prikupljeni biootpad, a za ovaj “zeleni projekt” u Proračunu za 2021.g. je osigurano 13.500.000,00 kuna. Ovaj projekt bi trebao biti u 100%-tnom iznosu financiran europskim sredstvima, a cilj mu je smanjiti udio biorazgradivog otpada i tako spriječiti nepotrebno plaćanje poticajnih naknada Fondu, odnosno penala Europskoj uniji.

2.050.000,00 kuna iznosti će ukupan trošak za nabavu spremnika različitih zapremina za odvojeno prikupljanje papira, plastike i biootpada. Od tog ukupnog iznosa, Fond za zaštitu okoliša će ovaj projekt sufinancirati iznosom od 1.800.000,00 kuna, dok će Grad Ogulin izdvojiti preostalih 250.000,00 kuna.

Nadamo se da će svi ovi predviđeni projekti biti i uspješno okončani, na dobrobit svih Ogulinki i Ogulinaca.

Facebook Comments

Posljednje objavljeno

“Plenkoviću priča o ‘Tri majmuna’ uvertira za izbore – napravio žrtvu od HDZ-a”

OgPortal

DSS predstavio kandidata za karlovačkog dožupana Dušana Predovića: Fokus na povlačenju EU novca jer tako poboljšavamo i život i odnose među ljudima

OgPortal

Ivo je već tri mjeseca pozitivan na koronu. Nije zarazan, ali ga pulmolog ne može pregledati

OgPortal

Ne bacajte otpad u prirodu!

OgPortal

Problemi s Facebook Messengerom i Instagramom: Tisuće korisnika žali se da ne primaju poruke

OgPortal

Europski parlament pozvao pet država EU da priznaju neovisnost Kosova; Srbija reagirala

OgPortal