Aktualno Županija

Duga Resa ispituje interes građana za građevinsko zemljište po Programu demografske obnove – parcele u Banjavčićevoj na prodaju uz 50 posto niže cijene

Sve mlade obitelji zainteresirane da na ovaj način riješe svoje stambeno pitanje mogu se javiti pismom namjere dugoreškoj Gradskoj upravi.

S ciljem poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, Grad Duga Resa je kao što smo nedavno pisali napravio Program demokratske obnove, a jedan dio tog programa uključuje i prodaju zemljišta za gradnju obiteljskih kuća uz povlaštene cijene. Sve mlade obitelji zainteresirane da na ovaj način riješe svoje stambeno pitanje mogu se javiti pismom namjere dugoreškoj Gradskoj upravi.

  • Za sada ispitujemo interes građana, kako ne bismo stvarali određene troškove koje će Grad imati za procjenu zemljišta, formiranja prilaznog puta i slično, ako interesa ne bude, no ukoliko ga bude, uz naših šest parcela zatražit ćemo i državne čestice kojih također ima na ovoj lokaciji u ulici dr.Ivana Banjavčića. Parcele će se prodavati 50 posto jeftinije od procijene ovlaštenog procjenitelja, što znači da bi se primjerice građevinsko zemljište za izgradnju obiteljske kuće veličine oko 1000 četvornih metara prodavalo za oko 50 tisuća kuna. Stoga pozivamo zainteresirane da podnesu neobvezujuću izjavu o iskazu interesa za kupnju navedenih parcela uvažavajući uvjete, kriterije i mjerila Programa demografske obnove – kaže gradska pročelnica Kristina Luketić dodajući kako je za sada rok za prijavu dva tjedna no vjerojatno će biti produžen.
    Riječ je o neizgrađenim građevinskim zemljištima u katastarskoj općini Duga Resa 2 i to:

k.č. broj 2689/5 dr. Ivana Banjavčića površine 1324 m2 upisanih u zk.ul. 4052
k.č. broj 2689/6 dr. I. Banjavčića pov. 1169 m2 upisana u zk. ul. 4053

k.č. broj 2689/7 dr. I. Banjavčića pov. 1002 m2 upisana u zk. ul. 4054

k.č. broj 2689/8 dr. I. Banjavčića pov. 1210 m2 upisana u zk. ul 4055

k.č. broj 2689/9 dr. I. Banjavčića pov. 1002 m2 upisana u zk. ul. 4056

k.č. broj 2689/10 dr. I. Banjavčića pov. 1312 m2 upisana u zk ul. 4057

Lokacije navedenih čestica možete pogledati na kopiji katastarskog plana.

Iskaz interesa ne obvezuje na zaključivanje ugovora o kupoprodaji, a dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 819-012, 819-026 ili na email: [email protected] (kaportal.hr)