Aktualno Županija

Opet požari na otvorenom

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je sedam intervencija, od čega je šest
požara na otvorenom prostoru na području Ogulina, Josipdola, Netretića, Vojnića, Cetingrada i
Plaškog.  Na navedenim intervencijama angažiran je 31 vatrogasac i 10 vatrogasnih vozila.
JVP grada Karlovca bilježi tehničku intervenciju sanacije krovišta.