Aktualno OG sada Ogulin

Sanira li ŽUC prometnicu koja nije u njihovoj nadležnosti?

Tijekom prijepodneva na “Lomošćanskom” mostu započela je sanacija oštećenja nogostupa. Podsjećamo da nam je u odgovoru na naš upit, vezan uz stanje u kojem se ovaj most nalazi, direktor Županijske uprave za ceste (ŽUC) Karlovac, Stjepan Turković, najavio da će tijekom ovog i slijedećeg mjeseca ŽUC izvršiti sanaciju nogostupa, te postaviti novu prometnu signalizaciju. Ništa tu ne bi bilo sporno da nam nije prije tjedan dana upravo direktor  ŽUC-a  Stjepan Turković odgovorio kako ta prometnica nije više u njihovoj nadležnosti, već grada Ogulina. Radi se, podsjećamo, o Odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (NN 18/21) kojom je lokalna cesta 34/101 prešla u nadležnost Grada Ogulina,  a da o tome nitko od gradskih službi i čelnih ljudi Grada nije bio obaviješten, kao ni policija koja je također o promjeni nadležnosti i o postavljanju prometnog znaka, trebala biti obaviještena.

Sasvim logično, nameće se pitanje zašto sada ŽUC Karlovac vrši sanaciju na dijelu prometnice koja više nije pod njihovom ingerencijom, te zašto ni o današnjim radovima, kako je potvrdio zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja, nije obaviješten nitko u Gradu Ogulinu, u čijoj je nadležnosti ova cesta?  Radi se očito o nastavku samovoljnog ponašanja i postupaka ŽUC-a  Karlovac,  na što su na nedavno održanoj tiskovnoj konferenciji, upravo na Lomošćanskom mostu, upozorili gradonačelnik Dalibor Domitrović i njegovi zamjenici Daniel Vukelja i Ivana Salopek Šumonja.