Aktualno OG sada Ogulin

Popravak poljskih puteva u Ribarićima

U Ribarićima je u tijeku popravak poljskih puteva. Kako doznajemo, Grad Ogulin je osigurao materijal za popravak puteva i stroj kombinirku, a mještani su organizirali prijevoz privatnim traktorima i rad na uređenju puteva.

Nakon svake zime, jer živimo u takvom podneblju, zbog vremenskih uvjeta, leda, kiše i snijega, puteve i ceste na području Ogulina treba popravljati.

Već godinama se popravak puteva vrši na način da Grad Ogulin osigura materijal, a mještani se sami organiziraju na izvedbi radova.