Aktualno Županija

Tijekom vikenda 15 intervencija

Tijekom vikenda ŽVOC Karlovac evidentirao je 15 intervencija, od čega je šest požara na
otvorenom prostoru na području Bosiljeva, Krnjaka, Slunja, Lasinje, Duge Rese i Plaškog. Na
navedenim intervencijama angažirano je 39 vatrogasaca i 12 vatrogasnih vozila.
Od ostalih intervencija, pet je požara dimnjaka koje su gasili vatrogasci JVP grada
Karlovca, JVP Ogulin i DVD-a Vojnić, dok su vatrogasci DVD-a Duga Resa gasili požar spremnika
za otpad.
Vatrogasci JVP Ogulin intervenirali su na prometnoj nesreći, a JVP grada Karlovca bilježi
dvije dojave o požaru u objektu, međutim dolaskom na lokaciju utvrđeno je da nema potrebe za
intervencijom.