Aktualno Županija

Grad Karlovac zbog zastare i drugih razloga neplatišama otpisuje više od 160.000 kuna dugova za spomeničku rentu, komunalnu naknadu, najamninu…

Grad Karlovac otpisat će 162.638 kuna dugovanja fizičkih i pravnih osoba jer ih ne može naplatiti.

Nenaplativa su zbog apsolutne zastare, okončanih stečajnih i likvidacijskih postupaka, neuspjelih ovršnih postupaka, jer su neki dužnici brisani iz sudskog registra, ali i iznosi nekih potraživanja mali pa bi ovrha bila neisplativa.Radi se o komunalnoj naknadi, zakupnini za poslovne prostore, spomeničkoj renti, sudskim troškovima, najamnini za gradske stanove… a odluku će Vijeće donijeti u utorak.

– Gradskom se vijeću predlaže otpis dijela potraživanja za koja je nakon svih poduzetih radnji utvrđena nemogućnost naplate i nakon proteka roka od 6 godina za javna davanja odnosno 10 godina od pravomoćnih sudskih presuda za nejavna davanja. Za otpis nisu predložena potraživanja za koja Grad ima založna prava na imovini dužnika, jer za takva potraživanja ne nastupa zastara, navela je pročelnica Lidija Malović.

Od spomenutih 162.638 kuna najviše, 62.957 kuna, odnosi se na zakupninu za poslovne prostore, tek nešto manje, 62.621 kuna, su sudski troškovi, dok je najmanje, 81 kuna, potraživanja po osnovi stare devizne štednje.

Najniži iznos duga koji se otpisuje je 21,24 kune najamnine, a najviši 44.471 kunu troška po sudskoj presudi.(KAportal)